Available URI-types VVS

SortOrder Identifier Name Instruction FileExtensions
10 BILD Bild Bild får vara i JPG, PNG eller GIF-format, sparad för webb(RGB-läge). Minimimått är 10 x 10 cm (1181x1181 pixlar) - BxH.<br/>OBS! Bilden behöver inte vara liksidig, den får dock aldrig understiga minimåttet på någon sida. gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
12 BILD2 Bild 2 Kompletterande produktbild gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
13 BILD3 Bild 3 Kompletterande produktbild gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
14 BILDENV Miljöbild Produkten med bakgrund. Ex i sammanhang med användningsområdet gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
15 BILDACTION Actionbild Produkt "in action". Bild där produkten används gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
16 BILDDRAWING Streckteckning Streckteckning av produkten gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
20 BVD Byggvarudeklaration Byggvarudeklarationen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
23 IBVD InstallationsBVD pdf
30 CEDKL Prestandadeklaration (DOP) CE prestandadokument instruktion pdf
40 DOS Drift & Skötsel Drift & Skötseldokumentet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
50 FILM Film Filmen får vara i GIF- AVI- eller MPEG-format. avi,flv,gif,mp4,webb
70 MONT Monteringsanvisning Monteringsanvisningen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
71 SGUIDE Snabbguide Snabbguide instruktioner pdf
73 MAN Manual Länken skall leda direkt till manualen pdf
76 KONFIG Konfigurationsanvisning Konfigurationsanvisning instruktioner pdf
80 KLTXT Klustertext Klustertext i TXT-format med en övergripande text som gäller för flera RSK-nummer (i t.ex. en produktserie). txt
80 PROD Produktblad Produktbladet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
81 AMATEXT AMA-text AMA-text instruktioner pdf
82 AUTOCAD3D AutoCAD 3D AutoCAD 3D instruktioner dwg,dxf
83 AUTOCADFRONT AutoCAD Front AutoCAD Front instruktioner dwg,dxf
84 AUTOCADTOP AutoCAD Top AutoCAD Top instruktioner dwg,dxf
85 AUTOCADRIGHT AutoCAD Right AutoCAD Right instruktioner dwg,dxf
86 REVIT Revit Revit instruktioner rfa
87 ARCHICAD ArchiCad ArchiCad instruktioner gsm
88 3DS 3ds (.3ds) 3ds (.3ds) instruktioner 3ds
89 3DSMAX 3ds (.max) 3ds (.max) instruktioner max
90 RITN Ritning Ritningen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
95 BILDROTATING Roterande bild webb
100 SDB Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
105 REACH REACH-informationsblad Länken skall leda direkt till REACH-informationsblad pdf
110 TYPG Certifikat Typgodkännande skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
120 URL Produktlänk webb