Reference lists

Here you can find reference lists of the most common objects used in the API.


Product fields

Key Description
ActivityLogs Historikloggning
ApprovedAt Registreringsdatum
ArticleAccessories Artikelrelationer
ArticleAccessoryFor Är artikelrelation för
ArticleSeries Artikelserier (obsolete)
BulletText Punktlista
BvbBk04Kod BK04 Kod
BvbBsabKod BSAB Kod
BvbCaption BvB Bildtext
BvbContentAssessment BvB Innehållsbedömning
BvbId BvB ID
BvbImage BvB Bild
BvbLifecycleAssessment BvB Livscykelbedömning
BvbResult BvB Bedömning
BvbTotalAssessment BvB Bedömning
BvbUrl BvB Url
BvbVersion BvB Version
Color Färg
CountryIdentifier Ursprungsland
CustomsNumber Tullstat. Nr.
DangerousItem UN-nummer
DangerousItemUnNumber UN-nummer
Description Produktbeskrivning
DescriptionEn Produktbeskrivning Engelsk
Design Utförande
Diameter Utgånget fält
Dimension Dimension
EndAt Avregistreringsdatum
EnvironmentalData Miljödata (beta)
EnvironmentalData.EpdIdentifier EPD UUID
EnvironmentalData.EpdReCalculationFactor Omräkningsfaktor EPD
EnvironmentalData.HasBatteridirektivet Omfattas av Batteridirektivet
EnvironmentalData.HasBiocider Omfattas av Biocidförordningen
EnvironmentalData.HasEkodesignDir2009125EC Uppfyller EU 2009/125/EC
EnvironmentalData.HasKonfliktGuld Innehåller Guld
EnvironmentalData.HasKonfliktKobolt Innehåller Kobolt
EnvironmentalData.HasKonfliktmineraler Ingår riskmineraler
EnvironmentalData.HasKonfliktTantal Innehåller Tantal
EnvironmentalData.HasKonfliktTenn Innehåller Tenn
EnvironmentalData.HasKonfliktVolfram Innehåller Volfram
EnvironmentalData.HasNanomaterial Innehåller nanomaterial
EnvironmentalData.HasRecyledMaterial Återvunnet material ingår
EnvironmentalData.HasRoHS Omfattas av RoHS-direktivet
EnvironmentalData.HasVoc Omfattas av VOC-direktivet
EnvironmentalData.PrecisionWeight Detaljerad vikt
EnvironmentalData.RoHSVersion RoHS Version
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 1 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 1 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.CAS SVHC-ämne 1 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.EG SVHC-ämne 1 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.Order SVHC-ämne 1 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.SubstanceName SVHC-ämne 1 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 2 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 2 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.CAS SVHC-ämne 2 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.EG SVHC-ämne 2 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.Order SVHC-ämne 2 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.SubstanceName SVHC-ämne 2 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 3 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 3 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.CAS SVHC-ämne 3 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.EG SVHC-ämne 3 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.Order SVHC-ämne 3 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.SubstanceName SVHC-ämne 3 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstances SVHC-ämnen
EtimClassIdentifier ETIM-klass
EtimDatas Etim data
EtimEnrichment Etim Berikningsgrad
ExportBan Exportförbud
ExtNumbers Externa nummer
FrostSensible Utgånget fält
Function Funktion
GroupingWord Grupperingsord
HasCEMark CE
HasValidationErrors Har valideringsfel
Height Utgånget fält
Id Internt id
Identifier Identifier
IndustrySpecific Fält specifika för VVS
IndustrySpecific.Power Effekt/Eldata
IndustrySpecific.Pressure Tryck/Flöde/Temp
IndustrySpecific.Size Storlek
IndustrySpecific.Standard Standard
InfoLevel InfoLevel
IsNordicPolymark Nordic Polymark
IsSafeWater Säker vatten
IsWholesalerApproved Grossistgodkänd
Length Utgånget fält
Manufacturer Tillverkare
Manufacturer.Alias Innehavare alias
Manufacturer.Id Kund-ID
Manufacturer.Identifier Kund-ID (identifierare)
Manufacturer.Name Innehavare
ManufacturerTypeCode Typbeteckning
Material Material
ModifiedAt Ändrad datum
NameEn Benämning Engelsk
NameLongEn Benämning Engelsk Lång
NameLongSv Benämning Svensk
NameSv Produktnamn
NordicPolymarkId Nordic Polymark ID
Number RSK-nummer
NumberStr RSK-nummer
OtherInfo Övrig info
Package.1.Count Antal i FP Bas
Package.1.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.1.EAN GTIN FP Bas
Package.1.Exists Används ej
Package.1.Height Höjd FP Bas (mm)
Package.1.Length Djup FP Bas (mm)
Package.1.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Bas
Package.1.PalletTypeId PalletTypeId Bas
Package.1.SortOrder Nivå (heltal)
Package.1.TargetCount Används ej
Package.1.TargetEAN Används ej
Package.1.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Bas
Package.1.Weight Vikt FP Bas (kg)
Package.1.Width Bredd FP Bas (mm)
Package.2.Count Antal i FP Mellan
Package.2.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.2.EAN GTIN FP Mellan
Package.2.Exists Används ej
Package.2.Height Höjd FP Mellan (mm)
Package.2.Length Djup FP Mellan (mm)
Package.2.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan
Package.2.PalletTypeId PalletTypeId Mellan
Package.2.SortOrder Nivå (heltal)
Package.2.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan
Package.2.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan
Package.2.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan
Package.2.Weight Vikt FP Mellan (kg)
Package.2.Width Bredd FP Mellan (mm)
Package.3.Count Antal i FP Mellan2
Package.3.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.3.EAN GTIN FP Mellan2
Package.3.Exists Används ej
Package.3.Height Höjd FP Mellan2 (mm)
Package.3.Length Djup FP Mellan2 (mm)
Package.3.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan2
Package.3.PalletTypeId PalletTypeId Mellan2
Package.3.SortOrder Nivå (heltal)
Package.3.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan2
Package.3.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan2
Package.3.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan2
Package.3.Weight Vikt FP Mellan2 (kg)
Package.3.Width Bredd FP Mellan2 (mm)
Package.4.Count Antal i FP Topp
Package.4.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.4.EAN GTIN FP Topp
Package.4.Exists Används ej
Package.4.Height Höjd FP Topp (mm)
Package.4.Length Djup FP Topp (mm)
Package.4.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Topp
Package.4.PalletTypeId PalletTypeId Topp
Package.4.SortOrder Nivå (heltal)
Package.4.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Topp
Package.4.TargetEAN Ingående GTIN FP Topp
Package.4.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Topp
Package.4.Weight Vikt FP Topp (kg)
Package.4.Width Bredd FP Topp (mm)
Packages Förpackningar
PcsInPack Antal vid FP
Perishable Färskvara
PerishableTime Färskvarutid
ProductGroup Produktgrupp
ProductGroup.FullIdentifier Produktgrupp
ProductGroup.FullName Produktgrupp (namn, alla nivåer)
ProductGroup.Id Produktgrupp (internt id)
ProductGroup.Identifier Produktgrupp (identifierare på delnivå)
ProductGroup.Name Produktgrupp (namn)
ProductGroup.Range Produktgrupp (nummerintervall)
ProductModel Modell
ProductTypeName Produkt
PublishedAfter Aktiveringsdatum publikt
PublishedAfterWholesaler Aktiveringsdatum nyttjanderätt
ReachVersionOfCandidateList REACH datum
ReplacedByNumber Ersätts av RSK-nr
ReplacedByNumberStr Ersätts av RSK-nr
SafeWaterIdentifier Säker Vatten ID
SafeWaterVersion Säker Vatten version
SeriesName Serie
StatisticGroup Statistikgrupp
StorageRequirement Förvaring
Surface Ytbehandling
Trademark Varumärke
Unit RSK-nr enhet
Uris Dokument/bilder
Weight Nettovikt (kg)
Width Utgånget fält
Key Description
ActivityLogs Historikloggning
ApprovedAt Registreringsdatum
ArticleAccessories Artikelrelationer
ArticleAccessoryFor Är artikelrelation för
Bk04Code BK04 Kod
BsabCode BSAB Kod
BulletText Punktlista
BvbCaption BvB Bildtext
BvbContentAssessment BvB Innehållsbedömning
BvbId BvB ID
BvbImage BvB Bild
BvbLifecycleAssessment BvB Livscykelbedömning
BvbTotalAssessment BvB Bedömning
BvbUrl BvB Url
BvbVersion BvB Version
Color Färg
CountryIdentifier Ursprungsland
CustomsNumber Tullstat. Nr.
Description Produktbeskrivning
DescriptionEn Produktbeskrivning Engelsk
Design Utförande
Dimension Dimension
EndAt Avregistreringsdatum
EnvironmentalData Miljödata (beta)
EnvironmentalData.EpdIdentifier EPD UUID
EnvironmentalData.EpdReCalculationFactor Omräkningsfaktor EPD
EnvironmentalData.HasBatteridirektivet Omfattas av Batteridirektivet
EnvironmentalData.HasBiocider Omfattas av Biocidförordningen
EnvironmentalData.HasEkodesignDir2009125EC Uppfyller EU 2009/125/EC
EnvironmentalData.HasKonfliktGuld Innehåller Guld
EnvironmentalData.HasKonfliktKobolt Innehåller Kobolt
EnvironmentalData.HasKonfliktmineraler Ingår riskmineraler
EnvironmentalData.HasKonfliktTantal Innehåller Tantal
EnvironmentalData.HasKonfliktTenn Innehåller Tenn
EnvironmentalData.HasKonfliktVolfram Innehåller Volfram
EnvironmentalData.HasNanomaterial Innehåller nanomaterial
EnvironmentalData.HasRecyledMaterial Återvunnet material ingår
EnvironmentalData.HasRoHS Omfattas av RoHS-direktivet
EnvironmentalData.HasVoc Omfattas av VOC-direktivet
EnvironmentalData.PrecisionWeight Detaljerad vikt
EnvironmentalData.RoHSVersion RoHS Version
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 1 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 1 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.CAS SVHC-ämne 1 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.EG SVHC-ämne 1 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.Order SVHC-ämne 1 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.SubstanceName SVHC-ämne 1 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 2 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 2 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.CAS SVHC-ämne 2 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.EG SVHC-ämne 2 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.Order SVHC-ämne 2 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.SubstanceName SVHC-ämne 2 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 3 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 3 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.CAS SVHC-ämne 3 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.EG SVHC-ämne 3 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.Order SVHC-ämne 3 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.SubstanceName SVHC-ämne 3 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstances SVHC-ämnen
EtimClassIdentifier ETIM-klass
EtimDatas Etim data
EtimEnrichment Etim Berikningsgrad
ExportBan Exportförbud
ExtNumbers Externa nummer
FrostSensible Utgånget fält
Function Funktion
GroupingWord Grupperingsord
HasCEMark CE
HasValidationErrors Har valideringsfel
Id Internt id
IndustrySpecific Fält specifika för VVS
IndustrySpecific.Power Effekt/Eldata
IndustrySpecific.Pressure Tryck/Flöde/Temp
IndustrySpecific.Size Storlek
IndustrySpecific.Standard Standard
InfoLevel InfoLevel
IsNordicPolymark Nordic Polymark
IsSafeWater Säker vatten
IsWholesalerApproved Grossistgodkänd
Manufacturer Tillverkare
Manufacturer.Id Kund-ID
Manufacturer.Identifier Kund-ID (identifierare)
Manufacturer.Name Innehavare
ManufacturerTypeCode Typbeteckning
Material Material
ModifiedAt Ändrad datum
NameEn Benämning Engelsk
NameLongEn Benämning Engelsk Lång
NameLongSv Benämning Svensk
NameLongSvLong Benämning Svensk Lång
NameSv Produktnamn
NordicPolymarkId Nordic Polymark ID
Number RSK-nummer
OtherInfo Övrig info
Package.1.Count Antal i FP Bas
Package.1.EAN GTIN FP Bas
Package.1.Height Höjd FP Bas (mm)
Package.1.Length Djup FP Bas (mm)
Package.1.Level Nivå (heltal)
Package.1.LevelStr Nivå (text)
Package.1.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Bas
Package.1.PalletTypeId PalletTypeId Bas
Package.1.TargetCount Används ej
Package.1.TargetEAN Används ej
Package.1.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Bas
Package.1.Weight Vikt FP Bas (kg)
Package.1.Width Bredd FP Bas (mm)
Package.2.Count Antal i FP Mellan
Package.2.EAN GTIN FP Mellan
Package.2.Height Höjd FP Mellan (mm)
Package.2.Length Djup FP Mellan (mm)
Package.2.Level Nivå (heltal)
Package.2.LevelStr Nivå (text)
Package.2.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan
Package.2.PalletTypeId PalletTypeId Mellan
Package.2.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan
Package.2.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan
Package.2.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan
Package.2.Weight Vikt FP Mellan (kg)
Package.2.Width Bredd FP Mellan (mm)
Package.3.Count Antal i FP Mellan2
Package.3.EAN GTIN FP Mellan2
Package.3.Height Höjd FP Mellan2 (mm)
Package.3.Length Djup FP Mellan2 (mm)
Package.3.Level Nivå (heltal)
Package.3.LevelStr Nivå (text)
Package.3.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan2
Package.3.PalletTypeId PalletTypeId Mellan2
Package.3.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan2
Package.3.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan2
Package.3.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan2
Package.3.Weight Vikt FP Mellan2 (kg)
Package.3.Width Bredd FP Mellan2 (mm)
Package.4.Count Antal i FP Topp
Package.4.EAN GTIN FP Topp
Package.4.Height Höjd FP Topp (mm)
Package.4.Length Djup FP Topp (mm)
Package.4.Level Nivå (heltal)
Package.4.LevelStr Nivå (text)
Package.4.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Topp
Package.4.PalletTypeId PalletTypeId Topp
Package.4.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Topp
Package.4.TargetEAN Ingående GTIN FP Topp
Package.4.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Topp
Package.4.Weight Vikt FP Topp (kg)
Package.4.Width Bredd FP Topp (mm)
Packages Förpackningar
PcsInPack Antal vid FP
Perishable Färskvara
PerishableTime Färskvarutid
ProductGroup Produktgrupp
ProductGroup.FullIdentifier Produktgrupp
ProductGroup.FullName Produktgrupp (namn, alla nivåer)
ProductGroup.Name Produktgrupp (namn)
ProductModel Modell
ProductTypeName Produkt
PublishedAfter Aktiveringsdatum publikt
PublishedAfterWholesaler Aktiveringsdatum nyttjanderätt
ReachVersionOfCandidateList REACH datum
ReplacedByNumber Ersätts av RSK-nr
ReplacedByNumberStr Ersätts av RSK-nr
SafeWaterIdentifier Säker Vatten ID
SafeWaterVersion Säker Vatten version
SeriesName Serie
StatisticGroup Statistikgrupp
StorageRequirement Förvaring
Surface Ytbehandling
Trademark Varumärke
Unit RSK-nr enhet
UnNumber UN-nummer
Uris Dokument/bilder
Weight Nettovikt (kg)
Key Description
ActivityLogs Historikloggning
ApprovedAt Registreringsdatum
ArticleAccessories Artikelrelationer
ArticleAccessoryFor Är artikelrelation för
ArticleSeries Artikelserier (obsolete)
BulletText Punktlista
BvbBk04Kod BK04
BvbBsabKod BSAB
BvbCaption BvB Bildtext
BvbContentAssessment BvB Innehållsbedömning
BvbId BvB ID
BvbImage BvB Bild
BvbLifecycleAssessment BvB Livscykelbedömning
BvbResult BvB Bedömning
BvbTotalAssessment BvB Bedömning
BvbUrl BvB Url
BvbVersion BvB Version
Color Färg
CountryIdentifier Ursprungsland
CustomsNumber Tullstat. Nr.
DangerousItem UN-nummer
DangerousItemUnNumber UN-nummer
Description Produktbeskrivning
DescriptionEn Produktbeskrivning Engelsk
Design Utförande
Diameter Utgånget fält
Dimension Dimension
EndAt Avregistreringsdatum
EnvironmentalData Miljödata (beta)
EnvironmentalData.EpdIdentifier EPD UUID
EnvironmentalData.EpdReCalculationFactor Omräkningsfaktor EPD
EnvironmentalData.HasBatteridirektivet Omfattas av Batteridirektivet
EnvironmentalData.HasBiocider Omfattas av Biocidförordningen
EnvironmentalData.HasEkodesignDir2009125EC Uppfyller EU 2009/125/EC
EnvironmentalData.HasKonfliktGuld Innehåller Guld
EnvironmentalData.HasKonfliktKobolt Innehåller Kobolt
EnvironmentalData.HasKonfliktmineraler Ingår riskmineraler
EnvironmentalData.HasKonfliktTantal Innehåller Tantal
EnvironmentalData.HasKonfliktTenn Innehåller Tenn
EnvironmentalData.HasKonfliktVolfram Innehåller Volfram
EnvironmentalData.HasNanomaterial Innehåller nanomaterial
EnvironmentalData.HasRecyledMaterial Återvunnet material ingår
EnvironmentalData.HasRoHS Omfattas av RoHS-direktivet
EnvironmentalData.HasVoc Omfattas av VOC-direktivet
EnvironmentalData.PrecisionWeight Detaljerad vikt
EnvironmentalData.RoHSVersion RoHS Version
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 1 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 1 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.CAS SVHC-ämne 1 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.EG SVHC-ämne 1 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.Order SVHC-ämne 1 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.SubstanceName SVHC-ämne 1 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 2 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 2 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.CAS SVHC-ämne 2 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.EG SVHC-ämne 2 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.Order SVHC-ämne 2 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.SubstanceName SVHC-ämne 2 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 3 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 3 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.CAS SVHC-ämne 3 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.EG SVHC-ämne 3 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.Order SVHC-ämne 3 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.SubstanceName SVHC-ämne 3 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 4 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 4 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.CAS SVHC-ämne 4 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.EG SVHC-ämne 4 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.Order SVHC-ämne 4 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.SubstanceName SVHC-ämne 4 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 5 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 5 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.CAS SVHC-ämne 5 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.EG SVHC-ämne 5 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.Order SVHC-ämne 5 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.SubstanceName SVHC-ämne 5 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 6 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 6 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.CAS SVHC-ämne 6 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.EG SVHC-ämne 6 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.Order SVHC-ämne 6 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.SubstanceName SVHC-ämne 6 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstances SVHC-ämnen
EtimClassIdentifier ETIM-klass
EtimDatas Etim data
EtimEnrichment Etim Berikningsgrad
ExportBan Exportförbud
ExtNumbers Externa nummer
FrostSensible Utgånget fält
Function Funktion
GroupingWord Grupperingsord
HasCEMark CE
HasValidationErrors Har valideringsfel
Height Utgånget fält
Id Internt id
Identifier Identifier
IndustrySpecific Fält specifika för SEG
IndustrySpecific.ReplacedPartlyByNumber Ersätts närmast av
IndustrySpecific.ReplacedPartlyByNumberStr Ersätts närmast av
IndustrySpecific.ReplacesNumber Ersätter helt
IndustrySpecific.ReplacesNumberStr Ersätter helt
IndustrySpecific.ReplacesPartlyNumber Ersätter närmast
IndustrySpecific.ReplacesPartlyNumberStr Ersätter närmast
InfoLevel InfoLevel
IsNordicPolymark Nordic Polymark
IsSafeWater Säker vatten
IsWholesalerApproved Grossistgodkänd
Length Utgånget fält
Manufacturer Tillverkare
Manufacturer.Alias Innehavare alias
Manufacturer.Id LevId
Manufacturer.Identifier LevId (identifierare)
Manufacturer.Name Innehavare
ManufacturerTypeCode Typbeteckning
Material Material
ModifiedAt Ändrad datum
NameEn Benämning Engelsk
NameLongEn Benämning Engelsk Lång
NameLongSv Benämning Svensk Lång
NameSv Benämning Svensk
NordicPolymarkId Nordic Polymark ID
Number E-nummer
NumberStr E-nummer
OtherInfo Övrig info
Package.1.Count Antal i FP Bas
Package.1.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.1.EAN GTIN FP Bas
Package.1.Exists Används ej
Package.1.Height Höjd FP Bas (mm)
Package.1.Length Djup FP Bas (mm)
Package.1.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Bas
Package.1.PalletTypeId PalletTypeId Bas
Package.1.SortOrder Nivå (heltal)
Package.1.TargetCount Används ej
Package.1.TargetEAN Används ej
Package.1.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Bas
Package.1.Weight Vikt FP Bas (kg)
Package.1.Width Bredd FP Bas (mm)
Package.2.Count Antal i FP Mellan
Package.2.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.2.EAN GTIN FP Mellan
Package.2.Exists Används ej
Package.2.Height Höjd FP Mellan (mm)
Package.2.Length Djup FP Mellan (mm)
Package.2.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan
Package.2.PalletTypeId PalletTypeId Mellan
Package.2.SortOrder Nivå (heltal)
Package.2.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan
Package.2.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan
Package.2.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan
Package.2.Weight Vikt FP Mellan (kg)
Package.2.Width Bredd FP Mellan (mm)
Package.3.Count Antal i FP Mellan2
Package.3.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.3.EAN GTIN FP Mellan2
Package.3.Exists Används ej
Package.3.Height Höjd FP Mellan2 (mm)
Package.3.Length Djup FP Mellan2 (mm)
Package.3.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan2
Package.3.PalletTypeId PalletTypeId Mellan2
Package.3.SortOrder Nivå (heltal)
Package.3.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan2
Package.3.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan2
Package.3.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan2
Package.3.Weight Vikt FP Mellan2 (kg)
Package.3.Width Bredd FP Mellan2 (mm)
Package.4.Count Antal i FP Topp
Package.4.CountWithDecimals Antal (decimaltal)
Package.4.EAN GTIN FP Topp
Package.4.Exists Används ej
Package.4.Height Höjd FP Topp (mm)
Package.4.Length Djup FP Topp (mm)
Package.4.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Topp
Package.4.PalletTypeId PalletTypeId Topp
Package.4.SortOrder Nivå (heltal)
Package.4.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Topp
Package.4.TargetEAN Ingående GTIN FP Topp
Package.4.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Topp
Package.4.Weight Vikt FP Topp (kg)
Package.4.Width Bredd FP Topp (mm)
Packages Förpackningar
PcsInPack Antal vid FP
Perishable Färskvara
PerishableTime Färskvarutid
ProductGroup Produktgrupp
ProductGroup.FullIdentifier Produktgrupp
ProductGroup.FullName Produktgrupp (namn, alla nivåer)
ProductGroup.Id Produktgrupp (internt id)
ProductGroup.Identifier Produktgrupp (identifierare på delnivå)
ProductGroup.Name Produktgrupp (namn)
ProductGroup.Range Produktgrupp (nummerintervall)
ProductModel Modell
ProductTypeName Produkt
PublishedAfter Aktiveringsdatum publikt
PublishedAfterWholesaler Aktiveringsdatum grossist
ReachVersionOfCandidateList REACH datum
ReplacedByNumber Ersätts av
ReplacedByNumberStr Ersätts av
SafeWaterIdentifier Säker Vatten ID
SafeWaterVersion Säker Vatten version
SeriesName Serie
StatisticGroup Statistikgrupp
StorageRequirement Förvaring
Surface Ytbehandling
Trademark Varumärke
Unit E-nr enhet
Uris Dokument/bilder
Weight Nettovikt (kg)
Width Utgånget fält
Key Description
ActivityLogs Historikloggning
ApprovedAt Registreringsdatum
ArticleAccessories Artikelrelationer
ArticleAccessoryFor Är artikelrelation för
Bk04Code BK04
BsabCode BSAB
BulletText Punktlista
BvbCaption BvB Bildtext
BvbContentAssessment BvB Innehållsbedömning
BvbId BvB ID
BvbImage BvB Bild
BvbLifecycleAssessment BvB Livscykelbedömning
BvbTotalAssessment BvB Bedömning
BvbUrl BvB Url
BvbVersion BvB Version
Color Färg
CountryIdentifier Ursprungsland
CustomsNumber Tullstat. Nr.
Description Produktbeskrivning
DescriptionEn Produktbeskrivning Engelsk
Design Utförande
Dimension Dimension
EndAt Avregistreringsdatum
EnvironmentalData Miljödata (beta)
EnvironmentalData.EpdIdentifier EPD UUID
EnvironmentalData.EpdReCalculationFactor Omräkningsfaktor EPD
EnvironmentalData.HasBatteridirektivet Omfattas av Batteridirektivet
EnvironmentalData.HasBiocider Omfattas av Biocidförordningen
EnvironmentalData.HasEkodesignDir2009125EC Uppfyller EU 2009/125/EC
EnvironmentalData.HasKonfliktGuld Innehåller Guld
EnvironmentalData.HasKonfliktKobolt Innehåller Kobolt
EnvironmentalData.HasKonfliktmineraler Ingår riskmineraler
EnvironmentalData.HasKonfliktTantal Innehåller Tantal
EnvironmentalData.HasKonfliktTenn Innehåller Tenn
EnvironmentalData.HasKonfliktVolfram Innehåller Volfram
EnvironmentalData.HasNanomaterial Innehåller nanomaterial
EnvironmentalData.HasRecyledMaterial Återvunnet material ingår
EnvironmentalData.HasRoHS Omfattas av RoHS-direktivet
EnvironmentalData.HasVoc Omfattas av VOC-direktivet
EnvironmentalData.PrecisionWeight Detaljerad vikt
EnvironmentalData.RoHSVersion RoHS Version
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 1 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 1 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.CAS SVHC-ämne 1 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.EG SVHC-ämne 1 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.Order SVHC-ämne 1 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.SubstanceName SVHC-ämne 1 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 2 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 2 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.CAS SVHC-ämne 2 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.EG SVHC-ämne 2 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.Order SVHC-ämne 2 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.SubstanceName SVHC-ämne 2 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 3 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 3 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.CAS SVHC-ämne 3 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.EG SVHC-ämne 3 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.Order SVHC-ämne 3 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.SubstanceName SVHC-ämne 3 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 4 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 4 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.CAS SVHC-ämne 4 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.EG SVHC-ämne 4 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.Order SVHC-ämne 4 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.SubstanceName SVHC-ämne 4 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 5 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 5 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.CAS SVHC-ämne 5 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.EG SVHC-ämne 5 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.Order SVHC-ämne 5 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.SubstanceName SVHC-ämne 5 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.BvbExternalSubstanceId SVHC-ämne 6 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.BvbExternalSubstanceNameId SVHC-ämne 6 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.CAS SVHC-ämne 6 - CAS
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.EG SVHC-ämne 6 - EG
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.Order SVHC-ämne 6 - Nr
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.SubstanceName SVHC-ämne 6 - Namn
EnvironmentalData.SVHCSubstances SVHC-ämnen
EtimClassIdentifier ETIM-klass
EtimDatas Etim data
EtimEnrichment Etim Berikningsgrad
ExportBan Exportförbud
ExtNumbers Externa nummer
FrostSensible Utgånget fält
Function Funktion
GroupingWord Grupperingsord
HasCEMark CE
HasValidationErrors Har valideringsfel
Id Internt id
IndustrySpecific Fält specifika för SEG
IndustrySpecific.ReplacedPartlyByNumber Ersätts närmast av
IndustrySpecific.ReplacedPartlyByNumberStr Ersätts närmast av
IndustrySpecific.ReplacesNumber Ersätter helt
IndustrySpecific.ReplacesNumberStr Ersätter helt
IndustrySpecific.ReplacesPartlyNumber Ersätter närmast
IndustrySpecific.ReplacesPartlyNumberStr Ersätter närmast
InfoLevel InfoLevel
IsNordicPolymark Nordic Polymark
IsSafeWater Säker vatten
IsWholesalerApproved Grossistgodkänd
Manufacturer Tillverkare
Manufacturer.Id LevId
Manufacturer.Identifier LevId (identifierare)
Manufacturer.Name Innehavare
ManufacturerTypeCode Typbeteckning
Material Material
ModifiedAt Ändrad datum
NameEn Benämning Engelsk
NameLongEn Benämning Engelsk Lång
NameLongSv Benämning Svensk Lång
NameLongSvLong Används ej
NameSv Benämning Svensk
NordicPolymarkId Nordic Polymark ID
Number E-nummer
OtherInfo Övrig info
Package.1.Count Antal i FP Bas
Package.1.EAN GTIN FP Bas
Package.1.Height Höjd FP Bas (mm)
Package.1.Length Djup FP Bas (mm)
Package.1.Level Nivå (heltal)
Package.1.LevelStr Nivå (text)
Package.1.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Bas
Package.1.PalletTypeId PalletTypeId Bas
Package.1.TargetCount Används ej
Package.1.TargetEAN Används ej
Package.1.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Bas
Package.1.Weight Vikt FP Bas (kg)
Package.1.Width Bredd FP Bas (mm)
Package.2.Count Antal i FP Mellan
Package.2.EAN GTIN FP Mellan
Package.2.Height Höjd FP Mellan (mm)
Package.2.Length Djup FP Mellan (mm)
Package.2.Level Nivå (heltal)
Package.2.LevelStr Nivå (text)
Package.2.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan
Package.2.PalletTypeId PalletTypeId Mellan
Package.2.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan
Package.2.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan
Package.2.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan
Package.2.Weight Vikt FP Mellan (kg)
Package.2.Width Bredd FP Mellan (mm)
Package.3.Count Antal i FP Mellan2
Package.3.EAN GTIN FP Mellan2
Package.3.Height Höjd FP Mellan2 (mm)
Package.3.Length Djup FP Mellan2 (mm)
Package.3.Level Nivå (heltal)
Package.3.LevelStr Nivå (text)
Package.3.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Mellan2
Package.3.PalletTypeId PalletTypeId Mellan2
Package.3.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Mellan2
Package.3.TargetEAN Ingående GTIN FP Mellan2
Package.3.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Mellan2
Package.3.Weight Vikt FP Mellan2 (kg)
Package.3.Width Bredd FP Mellan2 (mm)
Package.4.Count Antal i FP Topp
Package.4.EAN GTIN FP Topp
Package.4.Height Höjd FP Topp (mm)
Package.4.Length Djup FP Topp (mm)
Package.4.Level Nivå (heltal)
Package.4.LevelStr Nivå (text)
Package.4.PackagingFunctionId PackagingFunctionId Topp
Package.4.PalletTypeId PalletTypeId Topp
Package.4.TargetCount Antalet inneliggande GTIN FP Topp
Package.4.TargetEAN Ingående GTIN FP Topp
Package.4.TypeId Förpacknings-/kollityp FP Topp
Package.4.Weight Vikt FP Topp (kg)
Package.4.Width Bredd FP Topp (mm)
Packages Förpackningar
PcsInPack Antal vid FP
Perishable Färskvara
PerishableTime Färskvarutid
ProductGroup Produktgrupp
ProductGroup.FullIdentifier Produktgrupp
ProductGroup.FullName Produktgrupp (namn, alla nivåer)
ProductGroup.Name Produktgrupp (namn)
ProductModel Modell
ProductTypeName Produkt
PublishedAfter Aktiveringsdatum publikt
PublishedAfterWholesaler Aktiveringsdatum grossist
ReachVersionOfCandidateList REACH datum
ReplacedByNumber Ersätts av
ReplacedByNumberStr Ersätts av
SafeWaterIdentifier Säker Vatten ID
SafeWaterVersion Säker Vatten version
SeriesName Serie
StatisticGroup Statistikgrupp
StorageRequirement Förvaring
Surface Ytbehandling
Trademark Varumärke
Unit E-nr enhet
UnNumber UN-nummer
Uris Dokument/bilder
Weight Nettovikt (kg)

Uri types

Identifier Name Instruction FileExtensions
3DS 3ds (.3ds) 3ds (.3ds) instruktioner 3ds
3DSMAX 3ds (.max) 3ds (.max) instruktioner max
AMATEXT AMA-text AMA-text instruktioner doc,docx,pdf
ARCHICAD ArchiCad ArchiCad instruktioner gsm
AUTOCAD3D AutoCAD 3D AutoCAD 3D instruktioner dwg,dxf
AUTOCADFRONT AutoCAD Front AutoCAD Front instruktioner dwg,dxf
AUTOCADRIGHT AutoCAD Right AutoCAD Right instruktioner dwg,dxf
AUTOCADTOP AutoCAD Top AutoCAD Top instruktioner dwg,dxf
BILD Bild Bild får vara i JPG, PNG eller GIF-format, sparad för webb(RGB-läge). Minimimått är 10 x 10 cm (1181x1181 pixlar) - BxH.<br/>OBS! Bilden behöver inte vara liksidig, den får dock aldrig understiga minimåttet på någon sida. gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILD2 Bild 2 Kompletterande produktbild gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILD3 Bild 3 Kompletterande produktbild gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILDACTION Actionbild Produkt "in action". Bild där produkten används gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILDDRAWING Streckteckning Streckteckning av produkten gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILDENV Miljöbild Produkten med bakgrund. Ex i sammanhang med användningsområdet gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILDROTATING Roterande bild webb
BVD Byggvarudeklaration Byggvarudeklarationen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
CEDKL Prestandadeklaration (DOP) CE prestandadokument instruktion pdf
DOC EU-försäkran (DoC) pdf
DOS Drift & Skötsel Drift & Skötseldokumentet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
ENERGYMARKINGDOC Produktblad energimärkning pdf,webb
ENERGYMARKINGLABEL Energimärkningsetikett jpg,pdf,png,webb
EPD Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) Miljövarudeklaration (EPD) framtagen enligt ISO14025/ EN15804 pdf
FILM Film Filmen får vara i GIF- AVI- eller MPEG-format. avi,flv,gif,mp4,webb
IBVD InstallationsBVD pdf
KONFIG Konfigurationsanvisning Konfigurationsanvisning instruktioner pdf
MAN Manual Länken skall leda direkt till manualen pdf
MONT Monteringsanvisning Monteringsanvisningen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
NESTEDEML Nästlad energimärkningsetikett svg
PROD Produktblad Produktbladet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
REACH REACH-informationsblad Länken skall leda direkt till REACH-informationsblad pdf
REVIT Revit Revit instruktioner rfa
RITN Ritning Ritningen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
SDB Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
SGUIDE Snabbguide Snabbguide instruktioner pdf
SPARE Reservdelslista Reservdelslista pdf
TYPG Certifikat Typgodkännande skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf
URL Produktlänk webb
Identifier Name Instruction FileExtensions
BILD1 Bild Länken skall leda direkt till bilden gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILD2 Bild 2 Länken skall leda direkt till bilden gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILD3 Bild 3 Länken skall leda direkt till bilden gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILD4 Miljöbild Länken skall leda direkt till bilden gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILD5 Actionbild Länken skall leda direkt till bilden gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILD6 Streckteckning Länken skall leda direkt till bilden gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILDCE CE-märkning av kabel CE-märkning av kabel gif,jpeg,jpg,png,tif,tiff
BILDROTATING Roterande bild webb
BVD Byggvarudeklaration Byggvarudeklarationen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf,webb
CEDKL Prestandadeklaration (DOP) CE prestandadokument instruktion pdf,webb
DOC EU-försäkran (DoC) pdf,webb
DOS Drift & Skötsel Drift & Skötseldokumentet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf,webb
ENERGYMARKINGDOC Produktblad energimärkning pdf,webb
ENERGYMARKINGLABEL Energimärkningsetikett jpg,pdf,png,webb
EPD Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) Miljövarudeklaration (EPD) framtagen enligt ISO14025/ EN15804 pdf,webb
FILM Film Filmen får vara i GIF- AVI- eller MPEG-format. avi,flv,gif,mp4,webb
IBVD InstallationsBVD pdf,webb
KONFIG Konfigurationsanvisning Konfigurationsanvisning instruktioner pdf,webb
LEH Leverantörens eget hållbarhetsdokument pdf,webb
MAN Manual Länken skall leda direkt till manualen pdf,webb
MONT Monteringsanvisning Monteringsanvisningen skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf,webb
NESTEDEML Nästlad energimärkningsetikett svg
PEP Miljövarudeklaration ISO14021 Miljövarudeklaration (tex PEP) framtagen enligt ISO 14021 pdf,webb
PHOT Photometric file Photometric file ies,ldt
PROD Produktblad Produktbladet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf,webb
REACH REACH-informationsblad Länken skall leda direkt till REACH-informationsblad pdf,webb
RITN Ritning Ritning pdf
SDB Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladet skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf,webb
SGUIDE Snabbguide Snabbguide instruktioner pdf,webb
TYPG Certifikat Typgodk?nnande skall vara i Adobe Acrobat-format (PDF). pdf,webb
URL Produktlänk webb

ExtNumber types

Identifier Name Comment
DK Danska VVS-nr
EAN GTIN GTIN-13 and GTIN-14 can be used
EPR EPREL regnr EPREL-identifier
LEV Eget Artikel-nr
LVI Finska LVI-nr
NRF Norska NRF-nr
REC Omfattas av REACH Only Yes/No J/N true/false
SCI SCIP nr
SEG E-nummer
UNS UNSPSC
Identifier Name Comment
EAN GTIN GTIN-13 and GTIN-14 can be used
ENV Miljödekl.
EPR EPREL regnr EPREL-identifier
LEV Leverantörens artikelnummer
REC REACH informationsplikt Only Yes/No J/N true/false
RSK RSK-nr
SCI SCIP nr
UNS UNSPSC

Manufacturer fields

Key Description
Address Postadress
Alias Alias
AllowUseApi Får använda API
AllowUseProductStatistics Får använda produktstatistik
AllowUseScheduledExports Får använda schemalagda exporter
AllowUseScheduledImports Får använda förkonfigurerade importer
ApiRoleUserId API-användare id
BankGiro BG konto
CategoryType Kategori
City Postort
CoAddress C/O adress
CountryIdentifier Land
Ean EAN Lokaliseringskod
EBvdCompanyId Företagsid Ebvd
Email E-post
Fax Fax
HasBvbAccess Har BVB access
HasEpdAccess Tillgång Epd funktion
HasIso14000 ISO 14001
HasIso9000 ISO 9001
Id Id
InfoText Info
InvoiceAddress Postadress (Faktura)
InvoiceByEmail Faktura via e-post
InvoiceCity Postort (Faktura)
InvoiceCountryIdentifier Land (Faktura)
InvoiceReference Fakturareferens
InvoiceZipCode Postnummer (Faktura)
IsContractSigned Påskrivet avtal
IsExternal Är Externt
IsMemberManufacturerCouncel Medlem Fabrikantråd
IsSafeWaterCertified Säker vatten
ModifiedAt Senast ändrad
Name Företagsnamn
OrgNumber Organisationsnummer/VAT-nummer
OrgNumberBvb Organisationsnummer BVB
OtherCertText Annat certifikat
PayId Betalningstermin
Phone Telefon
PlusGiro PG konto
PoliciesAndGuidelines Policies och riktlinjer
Principal.Email E-post (Huvudansvarig)
Principal.Name Namn (Huvudansvarig)
Principal.Phone Telefon (Huvudansvarig)
RegisteredAt Registreringsdatum
ResponsibleBvdInfo.Email E-post (Miljökontaktperson)
ResponsibleBvdInfo.Name Namn (Miljökontaktperson)
ResponsibleBvdInfo.Phone Telefon (Miljökontaktperson)
ResponsibleBvdInfo.Type Typ (Miljökontaktperson)
ResponsibleCEOInfo.Email E-post (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleCEOInfo.Name Namn (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleCEOInfo.Phone Telefon (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleCEOInfo.Type Typ (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Email E-post (Dokumentansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Name Namn (Dokumentansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Phone Telefon (Dokumentansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Type Typ (Dokumentansvarig)
ResponsibleEconomyInfo.Email E-post (Fakturamottagare)
ResponsibleEconomyInfo.Name Namn (Fakturamottagare)
ResponsibleEconomyInfo.Phone Telefon (Fakturamottagare)
ResponsibleEconomyInfo.Type Typ (Fakturamottagare)
ResponsibleImagesInfo.Email E-post (Bildansvarig)
ResponsibleImagesInfo.Name Namn (Bildansvarig)
ResponsibleImagesInfo.Phone Telefon (Bildansvarig)
ResponsibleImagesInfo.Type Typ (Bildansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Email E-post (Marknads/försäljningsansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Name Namn (Marknads/försäljningsansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Phone Telefon (Marknads/försäljningsansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Type Typ (Marknads/försäljningsansvarig)
ScheduledExportsUseOldFtp Gamla filmappningen schemalagda exporter
Slug Slug
Status Status
UserMessage Ev meddelande
VisitingAddress Besöksadress
Website Webbadress
ZipCode Postnummer
Key Description
Address Postadress
Alias Alias
AllowUseApi Får använda API
AllowUseProductStatistics Får använda produktstatistik
AllowUseScheduledExports Får använda schemalagda exporter
AllowUseScheduledImports Får använda förkonfigurerade importer
ApiRoleUserId API-användare id
BankGiro BG konto
City Postort
CoAddress C/O adress
CountryIdentifier Land
Ean EAN Lokaliseringskod
EBvdCompanyId Företagsid Ebvd
Email E-post
Fax Fax
HasBvbAccess Har BVB access
HasEpdAccess Tillgång Epd funktion
HasIso14000 ISO 14001
HasIso9000 ISO 9001
Id Id
InfoText Info
InvoiceAddress Postadress (Faktura)
InvoiceByEmail Faktura via e-post
InvoiceCity Postort (Faktura)
InvoiceCountryIdentifier Land (Faktura)
InvoiceReference Fakturareferens
InvoiceZipCode Postnummer (Faktura)
IsContractSigned Påskrivet avtal
IsExternal Är Externt
ModifiedAt Senast ändrad
Name Företagsnamn
OrgNumber Organisationsnummer/VAT-nummer
OrgNumberBvb Organisationsnummer BVB
OtherCertText Annat certifikat
PayId Betalningstermin
Phone Telefon
PlusGiro PG konto
PoliciesAndGuidelines Policies och riktlinjer
Principal.Email E-post (Huvudansvarig)
Principal.Name Namn (Huvudansvarig)
Principal.Phone Telefon (Huvudansvarig)
RegisteredAt Registreringsdatum
ResponsibleBvdInfo.Email E-post (Miljökontaktperson)
ResponsibleBvdInfo.Name Namn (Miljökontaktperson)
ResponsibleBvdInfo.Phone Telefon (Miljökontaktperson)
ResponsibleBvdInfo.Type Typ (Miljökontaktperson)
ResponsibleCEOInfo.Email E-post (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleCEOInfo.Name Namn (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleCEOInfo.Phone Telefon (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleCEOInfo.Type Typ (VD/Verksamhetsansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Email E-post (Dokumentansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Name Namn (Dokumentansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Phone Telefon (Dokumentansvarig)
ResponsibleDocsInfo.Type Typ (Dokumentansvarig)
ResponsibleEconomyInfo.Email E-post (Fakturamottagare)
ResponsibleEconomyInfo.Name Namn (Fakturamottagare)
ResponsibleEconomyInfo.Phone Telefon (Fakturamottagare)
ResponsibleEconomyInfo.Type Typ (Fakturamottagare)
ResponsibleImagesInfo.Email E-post (Bildansvarig)
ResponsibleImagesInfo.Name Namn (Bildansvarig)
ResponsibleImagesInfo.Phone Telefon (Bildansvarig)
ResponsibleImagesInfo.Type Typ (Bildansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Email E-post (Marknads/försäljningsansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Name Namn (Marknads/försäljningsansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Phone Telefon (Marknads/försäljningsansvarig)
ResponsibleMarketInfo.Type Typ (Marknads/försäljningsansvarig)
ScheduledExportsUseOldFtp Gamla filmappningen schemalagda exporter
Slug Slug
Status Status
UserMessage Ev meddelande
VisitingAddress Besöksadress
Website Webbadress
ZipCode Postnummer